Hạ mỡ máu

Hạ mỡ máu

Hacortin
Hạ mỡ máu

Hacortin

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atorvastatin calcium cũng được chỉ định để làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL ở người bệnh tăng cholesterol máu trong gia THÀNH PHẦNAtovastatin 10mg.Tá dược vđ 1 viên nén dài.CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtorvastatin calcium được chỉ định như thuốc hỗ trợ cho chế …

Atovast 10mg
Hạ mỡ máu

Atovast 10mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atorvastatin cũng được chỉ định để giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL ở người bệnh tăng cholesterol máu gia đình đồng hợp tử bổ THÀNH PHẦNAtorvastatin CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtorvastatin cũng được chỉ định để giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL ở người bệnh …

Atoris 20mg
Hạ mỡ máu

Atoris 20mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atoris thuộc về nhóm thuốc điều chỉnhAtoris có tác dụng giảm lipid hỗ trợ với chế độ ăn kiêng để làm giảm cholesterol toàn phần THÀNH PHẦN AtorvastatinHàm lượng: 20mgCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtoris thuộc về nhóm thuốc điều chỉnh.Atoris có tác dụng giảm lipid, hỗ …

Fenbrat 300mg
Hạ mỡ máu

Fenbrat 300mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHDùng cho người lớn Tăng cholesterol máu type IIa và tăng triglyceride máu nội sinh đơn thuần (type IV) hay kết hợp (type IIb THÀNH PHẦN FenofibrateCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHDùng cho người lớn Tăng cholesterol máu type IIa và tăng triglyceride máu nội sinh, đơn …

Citivas 10mg
Hạ mỡ máu

Citivas 10mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Citivas 10mg Thuốc điều trị rối loạn lipid máu, THÀNH PHẦN  Mỗi viên nén bao phim chứa Atorvastatin calcium tương đương với THÀNH PHẦN  Mỗi viên nén bao phim chứa Atorvastatin calcium tương đương với Atorvastatin USP 10 mg.CÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNH Citivas được chỉ định dùng …

Glovitor 20mg
Hạ mỡ máu

Glovitor 20mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atorvastatin được chỉ định làm giảm cholesterol LDL apolipoprotein B và các triglycerid và làm tăng cholesterol HDL trong điều trị THÀNH PHẦNMỗi viên bao phim chứa:Hoạt chất: Atorvastatin calci tương đương atorvastatin 20 mg.CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtorvastatin được chỉ định làm giảm cholesterol LDL, …

Atorchem 10mg
Hạ mỡ máu

Atorchem 10mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atorvastatin được dùng cùng với chế độ ăn để điều trị cholesterol và triglycerid cao, THÀNH PHẦNAtorvastatin CÔNG DỤNG CHỈ THÀNH PHẦNAtorvastatin CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtorvastatin được dùng cùng với chế độ ăn để điều trị cholesterol và triglycerid cao. Cholesterol máu cao được điều …

Alipid 20mg
Hạ mỡ máu

Alipid 20mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Tăng cholesterol máu và rối loạn lipid máu hỗ hợp Tăng triglyceride máu Rối loạn betalipoprotein Tăng cholesterol máu có yếu tố THÀNH PHẦNAtorvastatin calciumHàm lượng: 20mgCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHTăng cholesterol máu và rối loạn lipid máu hỗ hợp. Tăng triglyceride máu. Rối loạn beta-lipoprotein. …

Fenbrat 100mg
Hạ mỡ máu

Fenbrat 100mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHDùng cho người lớn Tăng cholesterol máu type IIa và tăng triglyceride máu nội sinh đơn thuần (type IV) hay kết hợp (type IIb THÀNH PHẦN FenofibrateCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHDùng cho người lớn Tăng cholesterol máu type IIa và tăng triglyceride máu nội sinh, đơn …

Molid 300mg/hạ mỡ máu/trungtamthuoc.com
Hạ mỡ máu

Molid 300mg/hạ mỡ máu/trungtamthuoc.com

Giá: 88,000vnđ. Mô tả: CHỈ ĐỊNH Chứng tăng lipid máu type IIa IIb III IV & V không đáp ứng đầy đủ với ăn kiêng & các phương thức thích hợp khác, THÀNH PHẦN Gemfibrozil THÀNH PHẦN Gemfibrozil ………….300mgCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNH– Chứng tăng lipid máu type IIa, IIb, III, IV …