Hạ mỡ máu

Atoris Tab.10mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atorvastatin được dùng cùng với chế độ ăn để điều trị cholesterol và triglycerid cao, THÀNH PHẦNAtorvastatin CÔNG DỤNG CHỈ THÀNH PHẦNAtorvastatin CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtorvastatin được dùng cùng với chế độ ăn để điều trị cholesterol và triglycerid cao. Cholesterol máu cao được điều …

Hạ mỡ máu

Atorvastatin Winthrop 10mg

Giá: Liên hệ. Mô tả:

Hạ mỡ máu

Fenofibrat 200mg SAVI

Giá: Liên hệ. Mô tả: Fenofibrat dẫn chất của acid fibric là thuốc hạ lipid máuThuốc ức chế sinh tổng hợp cholesterol ở gan làm giảm các thành phần THÀNH PHẦN -Fenofibrat micronised ……………………….. 200mg-Tá dược vừa đú …………………………………… 1 viên(Lactose monohydrat, povidon K30, microcrystalline cellulose 102, sodium laurylsulfat, sodium …

Hạ mỡ máu

Crestor Tab.10mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Thuốc Crestor 10mg Chỉ định : Tăng cholesterol máu nguyên phát (loại IIa kể cả tăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp tử) rối THÀNH PHẦNRosuvastatin CaCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHTăng cholesterol máu nguyên phát (loại IIa kể cả tăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp …

Hạ mỡ máu

Hacortin

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atorvastatin calcium cũng được chỉ định để làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL ở người bệnh tăng cholesterol máu trong gia THÀNH PHẦNAtovastatin 10mg.Tá dược vđ 1 viên nén dài.CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtorvastatin calcium được chỉ định như thuốc hỗ trợ cho chế …

Hạ mỡ máu

Atovast 10mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atorvastatin cũng được chỉ định để giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL ở người bệnh tăng cholesterol máu gia đình đồng hợp tử bổ THÀNH PHẦNAtorvastatin CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtorvastatin cũng được chỉ định để giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL ở người bệnh …

Hạ mỡ máu

Atoris 20mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atoris thuộc về nhóm thuốc điều chỉnhAtoris có tác dụng giảm lipid hỗ trợ với chế độ ăn kiêng để làm giảm cholesterol toàn phần THÀNH PHẦN AtorvastatinHàm lượng: 20mgCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtoris thuộc về nhóm thuốc điều chỉnh.Atoris có tác dụng giảm lipid, hỗ …

Hạ mỡ máu

Fenbrat 300mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHDùng cho người lớn Tăng cholesterol máu type IIa và tăng triglyceride máu nội sinh đơn thuần (type IV) hay kết hợp (type IIb THÀNH PHẦN FenofibrateCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHDùng cho người lớn Tăng cholesterol máu type IIa và tăng triglyceride máu nội sinh, đơn …

Hạ mỡ máu

Citivas 10mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Citivas 10mg Thuốc điều trị rối loạn lipid máu, THÀNH PHẦN  Mỗi viên nén bao phim chứa Atorvastatin calcium tương đương với THÀNH PHẦN  Mỗi viên nén bao phim chứa Atorvastatin calcium tương đương với Atorvastatin USP 10 mg.CÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNH Citivas được chỉ định dùng …

Hạ mỡ máu

Glovitor 20mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Atorvastatin được chỉ định làm giảm cholesterol LDL apolipoprotein B và các triglycerid và làm tăng cholesterol HDL trong điều trị THÀNH PHẦNMỗi viên bao phim chứa:Hoạt chất: Atorvastatin calci tương đương atorvastatin 20 mg.CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHAtorvastatin được chỉ định làm giảm cholesterol LDL, …