Thuốc trị kí sinh trùng

Thuốc tebexerol immunoxel 500ml