Thuốc gây tê/mê

Arduan 4mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHArduan được chỉ định nhưng một thuốc phụ trợ cho gây mê để làm thuận lợi cho sự đặt ống thông nội khí quản và để tạo ra sự THÀNH PHẦNPipecuronium BromideCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHArduan được chỉ định nhưng một thuốc phụ trợ cho gây …

Thuốc gây tê/mê

Ketamine 500mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHDùng khởi mê và duy trì mê giảm đau trong các thủ thuật ngắn nhưng gây đau: cắt lọc tổ chức hoại tử thay băng trong THÀNH PHẦNKetamine hydrochlorideCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHDùng khởi mê và duy trì mê, giảm đau trong các thủ thuật ngắn …

Thuốc gây tê/mê

Forane 250ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHThuốc gây mê hô hấp Khởi mê và duy trì mê trong gây mê toàn thân An thần cho bệnh nhân THÀNH PHẦNIsoflurane.CÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHThuốc gây mê hô hấp. Khởi mê và duy trì mê trong gây mê toàn thân. An thần cho bệnh …

Thuốc gây tê/mê

Marcain Spinal Inj 0.5% Amp./gây tê/trungtamthuoc.com

Giá: 170,000vnđ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHGây tê nội tủy mạc (dưới màng nhện tủy sống) trong các thủ thuật ngoại khoa & sản khoaGây tê trong phẫu thuật khoang bụng dưới (kể cả mổ bắt con) tiết niệu THÀNH PHẦNMỗi 1 mL: Bupivacaine HCl 5 mgCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHGây tê …

Thuốc gây tê/mê

Marcain 20ml Inj.0.5%

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHGây tê tủy sống (dưới mạng nhện) cho các: Phẩu thuật tiết niệu chi dưới kéo dài 2 – 3 giờ Phẩu thuật khoang bụng THÀNH PHẦNBupivacaine HCl.CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHGây tê tủy sống (dưới mạng nhện) cho các:– Phẩu thuật tiết niệu, chi …

Thuốc gây tê/mê

Diprivan Inj.20ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHDùng để khởi mê hay dùng duy trì mê Dùng đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy khoa săn sóc THÀNH PHẦN PropofolHàm lượng: 10mg/mlCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHDùng để khởi mê hay dùng duy trì mê. Dùng đặt nội khí quản cho …

Thuốc gây tê/mê

Diprivan + Syr 1% Inj.50ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHDùng để khởi mê hay dùng duy trì mê Dùng đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy khoa săn sóc THÀNH PHẦN PropofolHàm lượng: 10mg/mlCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHDùng để khởi mê hay dùng duy trì mê. Dùng đặt nội khí quản cho …

Thuốc gây tê/mê

Anexat 0.5mg/5ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: Thuốc Anexate được chỉ định để trung hòa tác dụng an thần của benzodiazépine trên hệ thần kinh trung ương Trong khoa gây mê: Ngưng THÀNH PHẦN FlumazenilCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHThuốc Anexate được chỉ định để trung hòa tác dụng an thần của benzodiazépine trên …

Thuốc gây tê/mê

Xylocain Jelly Oit.2% 30g

Giá: Liên hệ. Mô tả: Gây tê niệu đạo trong soi bàng quang đặt catheter thăm dò bằng ống thông & thủ thuật khácNội soi khoang mũi và họng như THÀNH PHẦN Lidocaine HCl.CÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHGây tê niệu đạo trong soi bàng quang, đặt catheter, thăm dò bằng ống thông …

Thuốc gây tê/mê

Lidocain 2% Inj.40mg/2ml T/Hóa

Giá: Liên hệ. Mô tả: Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm nội soi đặt thiết bị kỹ thuật hoặc tiến hành các thủ thuật khác và để THÀNH PHẦN LidocainCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHGây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị …