Thuốc gây tê/mê

Ketamine 500mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHDùng khởi mê và duy trì mê giảm đau trong các thủ thuật ngắn nhưng gây đau: cắt lọc tổ chức hoại tử thay băng trong THÀNH PHẦNKetamine hydrochlorideCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHDùng khởi mê và duy trì mê, giảm đau trong các thủ thuật ngắn …

Thuốc gây tê/mê

Forane 250ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHThuốc gây mê hô hấp Khởi mê và duy trì mê trong gây mê toàn thân An thần cho bệnh nhân THÀNH PHẦNIsoflurane.CÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHThuốc gây mê hô hấp. Khởi mê và duy trì mê trong gây mê toàn thân. An thần cho bệnh …

Thuốc gây tê/mê

Marcain Spinal Inj 0.5% Amp./gây tê/trungtamthuoc.com

Giá: 170,000vnđ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHGây tê nội tủy mạc (dưới màng nhện tủy sống) trong các thủ thuật ngoại khoa & sản khoaGây tê trong phẫu thuật khoang bụng dưới (kể cả mổ bắt con) tiết niệu THÀNH PHẦNMỗi 1 mL: Bupivacaine HCl 5 mgCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHGây tê …

Thuốc gây tê/mê

Marcain 20ml Inj.0.5%

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHGây tê tủy sống (dưới mạng nhện) cho các: Phẩu thuật tiết niệu chi dưới kéo dài 2 – 3 giờ Phẩu thuật khoang bụng THÀNH PHẦNBupivacaine HCl.CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHGây tê tủy sống (dưới mạng nhện) cho các:– Phẩu thuật tiết niệu, chi …

Thuốc gây tê/mê

Diprivan Inj.20ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHDùng để khởi mê hay dùng duy trì mê Dùng đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy khoa săn sóc THÀNH PHẦN PropofolHàm lượng: 10mg/mlCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHDùng để khởi mê hay dùng duy trì mê. Dùng đặt nội khí quản cho …

Thuốc gây tê/mê

Diprivan + Syr 1% Inj.50ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHDùng để khởi mê hay dùng duy trì mê Dùng đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy khoa săn sóc THÀNH PHẦN PropofolHàm lượng: 10mg/mlCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHDùng để khởi mê hay dùng duy trì mê. Dùng đặt nội khí quản cho …

Thuốc gây tê/mê

Anexat 0.5mg/5ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: Thuốc Anexate được chỉ định để trung hòa tác dụng an thần của benzodiazépine trên hệ thần kinh trung ương Trong khoa gây mê: Ngưng THÀNH PHẦN FlumazenilCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHThuốc Anexate được chỉ định để trung hòa tác dụng an thần của benzodiazépine trên …

Thuốc gây tê/mê

Xylocain Jelly Oit.2% 30g

Giá: Liên hệ. Mô tả: Gây tê niệu đạo trong soi bàng quang đặt catheter thăm dò bằng ống thông & thủ thuật khácNội soi khoang mũi và họng như THÀNH PHẦN Lidocaine HCl.CÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHGây tê niệu đạo trong soi bàng quang, đặt catheter, thăm dò bằng ống thông …

Thuốc gây tê/mê

Lidocain 2% Inj.40mg/2ml T/Hóa

Giá: Liên hệ. Mô tả: Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm nội soi đặt thiết bị kỹ thuật hoặc tiến hành các thủ thuật khác và để THÀNH PHẦN LidocainCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHGây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị …

Thuốc gây tê/mê

Novocaine 3% Inj.2ml Vinphaco

Giá: 60,000vnđ. Mô tả: Dùng tiêm tê ngấm tiêm tê chặn thần kinh tiêm tê cột sống trong phẫu thuật tổng quát, THÀNH PHẦN Công thức cho 1 ống thuốc tiêm 2 ml:Procain hydroclorid ………………60 THÀNH PHẦN Công thức cho 1 ống thuốc tiêm 2 ml:Procain hydroclorid ………..…………..……..60 mgTá dược, …