Thuốc trị lao

Peteha

Giá: Liên hệ. Mô tả: Thuốc được chỉ định trong bệnh lao kháng đa thuốc ( MDRTB) như một thuốc tuyến 2 phối hợp với các thuốc kháng lao nhạy cảm khác THÀNH PHẦNProthionamide: 250mgCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNHThuốc được chỉ định trong bệnh lao kháng đa thuốc ( MDR-TB) như …

Thuốc trị lao

Tubenarine Cap.250mg

Giá: Liên hệ. Mô tả: Cycloserine được chỉ định phối hợp với các thuốc khác trong điều trị lao và trong điều trị nhiễm trùng đường tiểu, THÀNH PHẦN THÀNH PHẦN Cycloserine: 250mgCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNH Cycloserine được chỉ định phối hợp với các thuốc khác trong điều trị lao và …

Thuốc trị lao

Rifampicin 150mg Minimed

Giá: Liên hệ. Mô tả: Điều trị các thể lao phong và các nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn gram (+) và (– ) chịu tác dụng – Dự phòng viêm THÀNH PHẦNRifampicin………….……………………………………………………………………150 mgTá dược vừa đủ.……………………………………………………………………….1 viên.CÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNH Điều trị các thể lao, phong và các nhiễm …

Thuốc trị lao

Rifampicin 150mg MKP

Giá: 201,000vnđ. Mô tả: Điều trị các thể lao phong và các nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn gram (+) và (– ) chịu tác dụng – Dự phòng viêm màng não do Heamophilus influenzae Neisseria meningitidis – THÀNH PHẦNRifampicin………….……………………………………………………………………150 mgTá dược vừa đủ.……………………………………………………………………….1 viên.(Microcrystalline cellulose, Talc, Magnesi stearat)CÔNG DỤNG, …

Thuốc trị lao

Rifampicin 300mg MKP

Giá: 275,000vnđ. Mô tả: Điều trị các thể lao phong và các nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn gram (+) và (– ) chịu tác dụng – Dự phòng viêm màng não do Heamophilus influenzae Neisseria meningitidis – THÀNH PHẦNRifampicin………….……………………………………………………………………300 mgTá dược vừa đủ.……………………………………………………………………….1 viên.(Microcrystalline cellulose, Talc, Magnesi stearat)CÔNG DỤNG, …

Thuốc trị lao

Rifampicin – INH 250mg MKP Bot. (RH MKP)

Giá: Liên hệ. Mô tả:  Điều trị các thể lao phổi và lao ngoài phổi do các chủng Mycobacterium tuberculosisnhạy cảm với Rifampicin và Isoniazid THÀNH PHẦN– Rifampicin…………………………………………………………………………………………………… 150mg– Isoniazid …………………………………………………………………………………………………….. 100mg– Tá dược vừa đủ ……………………………………………………………………………………………. 1 viên(Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate, Crospovidone,Low– substituted …

Thuốc trị lao

Rifampicin INH 250mg (RH MKP Blis.)

Giá: Liên hệ. Mô tả:  Điều trị các thể lao phổi và lao ngoài phổi do các chủng Mycobacterium tuberculosisnhạy cảm với Rifampicin và Isoniazid THÀNH PHẦN– Rifampicin…………………………………………………………………………………………………… 150mg– Isoniazid …………………………………………………………………………………………………….. 100mg– Tá dược vừa đủ ……………………………………………………………………………………………. 1 viên(Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate, Crospovidone,Low– substituted …

Thuốc trị lao

Rifamini 300mg

Giá: Liên hệ. Mô tả:  Các thể lao Nhiễm Mycobacteria chịu tác dụng Các nhiễm khuẩn nặng điều trị nội trú do chủng Gram (+) (tụ cầu tràng cầu khuẩn) THÀNH PHẦNRifampicinCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNH Các thể lao. Nhiễm Mycobacteria chịu tác dụng. Các nhiễm khuẩn nặng, điều trị nội …

Thuốc trị lao

Rifa – synt 150mg

Giá: Liên hệ. Mô tả:  Các thể lao Nhiễm Mycobacteria chịu tác dụng Các nhiễm khuẩn nặng điều trị nội trú do chủng Gram (+) (tụ cầu tràng cầu khuẩn) THÀNH PHẦN RifampicinHàm lượng: 150mgCÔNG DỤNG, CHỈ ĐỊNH Các thể lao. Nhiễm Mycobacteria chịu tác dụng. Các nhiễm khuẩn nặng, …

Thuốc trị lao

Isoniazid 150mg TW2

Giá: Liên hệ. Mô tả: Kìm trực khuẩn lao và phong Điều trị các thể lao phổi và lao ngoài phổi nhất là các thể tiến triển; thường phối hợp với THÀNH PHẦNIsoniazid…………………………………..150mgTinh bột, avicel, lactose, PVP, PEG – 6000Magnesi stearat………………….vđ 1 viên nénCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHKìm trực khuẩn lao và …