Thuốc cản quang

Lipiodol UF 10ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHThuốc cản quang dùng trong chụp X quang hệ bạch huyết tuyến nước bọt tử cung noãn quản, THÀNH PHẦNEthyl ester của acid béo THÀNH PHẦNEthyl ester của acid béo gắn Iode: 480mg/mlCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHThuốc cản quang dùng trong chụp X- quang hệ bạch …

Thuốc cản quang

Xenetix 300mg/50ml

Giá: Liên hệ. Mô tả: CHỈ ĐỊNHLoại có nồng độ 350 và 300 mg iod/ml: Chụp đường tiết niệu qua đường tĩnh mạch Chụp cắt lớp vi tính sọ não và toàn THÀNH PHẦNIobitridolCÔNG DỤNG-CHỈ ĐỊNHLoại có nồng độ 350 và 300 mg iod/ml: Chụp đường tiết niệu qua đường …