Thuốc Chữa Bệnh

Thuốc Chữa Bệnh

Thuốc Khác

Khái niệm và nội dung của vận động trị liệu

Khái niệm và nội dung của vận động trị liệu Vận động thể lực là một nhu cầu sống của con người. Quá trình phát sinh, phát triển hàng triệu năm của loài người trên trái đất đều liên quan đến vận động ( lao động, đi lại). Vận động …

Thuốc Khác

Phương pháp đo tầm vận động khớp

Phương pháp đo tầm vận động khớp Khái niệm Đo và ghi tầm vận động của khớp là một phương pháp lượng giá chức năng hoạt động của khớp. Đây là phương pháp lượng giá ban đầu cho các trường hợp khiếm khuyết chức năng gây hạn chế tầm vận …

Thuốc Khác

Phương pháp thử cơ bằng tay

Phương pháp thử cơ bằng tay Khái niệm Có nhiều dạng tàn tật dẫn tới yếu cơ. Việc hạn chế chức năng phụ thuộc vào yếu cơ tạm thời hay vĩnh viễn. Vì vậy cần phải đánh giá mức độ yếu cơ để lập kế hoặc cải thiện hoặc bù …

Thuốc Khác

Tập vận động có trợ giúp và vận động có kháng trở

Tập vận động có trợ giúp và vận động có kháng trở Tập vận động có trợ giúp Định nghĩa Tập vận động có trợ giúp là động tác tập cho người bệnh tự co cơ nhưng có sự trợ giúp của người người điều trị hoặc là dụng cụ …

Thuốc Khác

Tổng quan về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Tổng quan về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Cộng đồng Cộng đồng là bao gồm những người sống, lao động, sinh hoạt cùng nhau tại một địa phương. Các thành viên trong cộng đồng là những người có thể khác nhau về địa vị chính trị, kinh …

Thuốc Khác

Vận động chủ động không trợ giúp và tập kéo giãn

Vận động chủ động không trợ giúp và tập kéo giãn Vận động chủ động không trợ giúp Khái niệm vận động chủ động không trợ giúp là động tác tập do chính bệnh nhân tự co cơ ở phần liên hệ để thực hiện động tác mà không cần …

Thuốc Khác

Mục đích và các hình thức phục hồi chức năng

Mục đích và các hình thức phục hồi chức năng Mục đích của phục hồi chức năng Hoàn lại một cách tối đa về thể chất, tinh thần và nghệ nghiệp cho người bệnh, người tàn tật. Ngăn ngừa các thương tật thứ cấp Tăng cường các khả năng còn …

Thuốc Khác

Các kĩ thuật  phục hồi chức năng

Các kĩ thuật  phục hồi chức năng Y học Thăm khám lượng giá người tàn tật Mục đích: Phát hiện những cấu trúc và chức năng bất thường kết hợp với tiền sử của bệnh, dấu hiệu thực thể và tư liệu cận lâm sàng để chẩn đoán. Phát hiện …

Thuốc Khác

Tổng quan về phục hồi chức năng

Tổng quan về phục hồi chức năng Phục hồ chức năng là một khía niệm mới hình thành và đang phát triển sau y học điều trị, y học dự phòng được coi là bước thứ ba của y học. Phục hồi chức năng không chỉ quan trọng và đặc …

Thuốc Khác

Quan niệm về sức khỏe qua các thời kì

Quan niệm về sức khỏe qua các thời kì Khái niệm Ban đầu sức khỏe được hiểu đơn giản như là một tình trạng không có bệnh, tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của y học, đã có những định nghĩa tích cực hơn. Dưới góc độ y học …