Thuốc Chữa Bệnh

Thuốc Chữa Bệnh

Thuốc Khác

Cây wonca trong đánh giá gia đình

Cây wonca trong đánh giá gia đình Các nội dung cần đánh giá gia đình Cấu trúc và chức năng của gia đình Các vấn đề xảy ra trong gia đình,đặc biệt các yếu tố có thể liên quan đến bệnh tật của người bệnh Đánh giá các nguồn lực …

Thuốc Khác

Chăm sóc toàn diện và chăm sóc phối hợp trong y học gia đình

Chăm sóc toàn diện và chăm sóc phối hợp trong y học gia đình Chăm sóc toàn diện Thực hành y học gia đình đảm nhận chăm sóc sức khỏe một cách lồng ghép, phòng bệnh, chữa bệnh, phụ hồi chức năng và hỗ trợ thể chất tâm lý và …

Thuốc Khác

Chỉ số APGAR trong y học gia đình

Chỉ số APGAR trong y học gia đình Khái niệm Chỉ số APGAR là một hệ thống thang điểm sử dụng để đánh giá mức độ hài lòng của người trưởng thành về sự hỗ trợ của gia đình. Nội dung Chỉ số APGAR đánh giá sự hài lòng của …

Thuốc Khác

Nguyên lý quan tâm dự phòng, định hướng cộng đồng

Nguyên lý quan tâm dự phòng, định hướng cộng đồng Quan tâm dự phòng Bác sĩ gia đình không những chỉ là bác sĩ điều trị mà còn phải giúp bệnh nhân của mình phòng chống các nguy cơ gây bệnh.phòng bệnh bao gồm nhiều khía cạnh, đó là nhận …

Thuốc Khác

Nguyên lý thực hành của y học gia đình và nguyên lý chăm sóc liên tục

Nguyên lý thực hành của y học gia đình và nguyên lý chăm sóc liên tục Khái niệm về nguyên lý thực hành của y học gia đình Phần lớn các nguyên lý trong y học được xác định bằng cách loại trừ hoặc giới hạn như tuổi, giới tính, …

Thuốc Khác

Tổng quan về y học gia đình

Tổng quan về y học gia đình Định nghĩa Năm 1963 Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra định nghĩa bác sĩ gia đình là: những thầy thuốc thực hành có vai trò cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp, liên tục toàn diện và …

Thuốc Khác

Ứng dụng của cây wonca trong y học gia đình

Ứng dụng của cây wonca trong y học gia đình Dựa trên các điểm mấu chốt của cây wonca, các cán bộ y tế và y học gia đình cần luôn tự phấn đấu và rèn luyện thực hành chăm sóc sức khỏe cho người dân theo các nội dung …

Thuốc Khác

Vai trò của đánh giá gia đình

Vai trò của đánh giá gia đình Gia đình là một tế bào của xã hội, là môi trường sống bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong môi trường sống của các gia đình có các yếu tố khác …

Thuốc Khác

Ý nghĩa của cây phả hệ

Ý nghĩa của cây phả hệ Vai trò và ý nghĩa của ghi lại lịch sử gia đình qua các hế hệ Ghi lại lịch sử gia đình qua các thế hệ, cây phả hệ gia đình cho phép các nhà xã hội học, các thầy thuốc thấy được một …

Thuốc Khác

Tầm quan trọng của tư vấn trong công tác chăm sóc sức khỏe

Tầm quan trọng của tư vấn trong công tác chăm sóc sức khỏe Mục tiêu của tư vấn Làm giảm bớt căng thẳng về tâm lý hoặc cảm xúc do hậu quả của những tình trạng lo lắng, rối loạn sợ hãi, buồn rầu, thất vọng, chán nản. Khi được …